Hvis du ønsker at klage over Stadil Sparekasse, skal du i første omgang kontakte os på kontoret.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Stadil Sparekasses behandling af din henvendelse eller resultatet heraf,
kan du kontakte Sparekassens klageansvarlige.

Stadil Sparekasses klageansvarlige er Sparekassens bestyrelsesformand.

Du kan kontakte den klageansvarlige via brev på følgende adresse:
Stadil Sparekasse, Bjerregårdvej 12, Stadil, 6980 Tim, Att.: Formanden for bestyrelsen.

Du kan også vælge at indbringe din klage for

Det Finansielle Ankenævn
St. Kongensgade 62, 2. sal 
1264 København K
tlf. 35 43 63 33
www.fanke.dk