Sparekassens ledelse har aflagt halvårsrapport for 2017.
Årets resultat blev et overskud på 272 tkr. efter skat hvilket anses for tilfredsstillende.
Halvårsapporten kan læses i sin helhed her på hjemmesiden.