Gebyr pr. 1. juni 2019

Grundet gebyrer fra NETS på FI-kreditor opkræves erhverskunder fremover 10 kr. i gebyr pr. aktiv FI-kreditor pr. måned.
Opkrævning foretages pr. 1. juni for juni måned og 1. juli og fremover opkræves der kvartalsvis forud.

Alle nye satser kan ses på vores hjemmeside www.stadil-sparekasse.dk