Folketinget har nu vedtaget den lov, der gør det muligt at indbetale op til kr. 6.000 årligt på

en børneopsparingskonto samt et nyt samlet indbetalingsloft på kr. 72.000. For rigtig

mange kunder vil det være relevant at overveje at indskyde yderligere på børneopsparingskontoen.


De nye beløbsgrænser har virkning for indskud, der foretages fra og med den 1. januar

2018. Loven er trådt i kraft, og pengeinstituttet kan begynde at modtage indskud efter de

nye regler. Er der eksempelvis allerede indskudt kr. 3.000 i år, kan der således nu igen indskydes

yderligere kr. 3.000, eller, hvis der ikke er indskudt i år, helt op til kr. 6.000.

Indskudsgrænserne for børneopsparingskonti fremgår nu af pensionsbeskatningslovens §

51, stk. 3.

 

De øvrige regler i den gældende bekendtgørelse om børneopsparingskonti vil fremover

blive fastsat i en ny bekendtgørelse. Nu hvor loven er vedtaget, er det forventningen, at

skatteministeren meget snart udsteder en ny bekendtgørelse om børneopsparingskonti.

Det er forventningen, at der ikke ændres væsentligt i forhold til tidligere regler, f.eks. om

opretter, bindingsperiode m.v.