Du er her: Priser - Indlån


Rentesatser gældende fra 1. oktober 2019
  Nominel rente i %  Bemærkninger
Indlån med Dankort o.lign   0,00  
Indlån uden opsigelse  0,00  
Budgetkonto  0,00  
Indlån med 3  mdr. opsigelse  0,01 På grund af det lave renteniveau er der ingen dekort ved udbetaling.
Indlån med 12 mdr. opsigelse  0,05 Dekort 0,25 %
Ungkonto - for børn og unge under 25 år  0,01  
Foreningskonto  0,01  
Etableringskonto  0,05 3 mdr. opsigelse - dekort 0,1 %
Børneopsparing  0,25 Der kan indskydes indtil  6.000 kr. årligt på kontoen
- ialt 72.000 kr. Bindingsperiode mindst 7 år. Kan hæves fra 14. til og med 21 år.
Børnebørnsopsparing  0,25 Der kan indskydes indtil 10.000 kr. årligt på kontoen. Bindingsperiode mindst 7 år. Kan hæves fra 14. til og med 21 år. Renter kan dog hæves fra og med 16. år.
Pensionskonti  0,05  

 

 Renten er variabel og tilskrives ultimo året.

 Garantifonden for Indskydere og Investorer dækker indskud op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Pensionskonti er dækket ubegrænset. 
 Indskud på særlige indlån såsom etableringskonto, børneopsparingskonto m.m. er også dækket ubegrænset, såfremt beløbet er indbetalt
 på kontoen senest 31. maj 2015. Efter 1. juni 2015 er indskud på disse konto dækket som almindeligt indskud. Yderlige oplysninger om 
 Garantiformuens dækningsregler på www.gii.dk eller her på hjemmesiden.