Du er her: Priser - Udlån


-----------------------------------

Rentesatser gældende fra 15. januar 
2018
    Pålydende rente i % Debitorrente i %  Etableringsomkostninger ÅOP før skat
a Løn-Kassekredit        
  100% udnyttelse 7,95 8,19 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr. 8,9
  50% udnyttelse 7,95 8,19 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr. 9,2
  25% udnyttelse 7,95 8,19 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr. 9,5
           
b Billån        
  Udb. over 30% 3,95 4,00 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr.  
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.660 kr. 
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
Panthaverdeklaration: 950 kr.
5,3 
  Udb. 20-30% 5,70 5,82 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr.  
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.660 kr. 
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
Panthaverdeklaration: 950 kr. 
7,2
  Udb. 0-20% 7,45 7,66 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr.  
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.660 kr. 
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
Panthaverdeklaration: 950 kr.
 9,1
           
 c1 Boliglån/andelsboliglån:        
  0-80% af ejendoms-/handelsværdi 3,95  4,00 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr.  
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.660 kr. 
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
 4,4
  80-100% af ejendoms-/handelsværdi 5,70   5,82 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr.  
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.660 kr. 
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
 6,3
           
 c2  Sommerhuslån:        
  0-60% af ejendoms-/handelsværdi 3,95   4,00 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr.  
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.660 kr. 
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
 4,4
  60-100% af ejendoms-/handelsværdi  5,70  5,82 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr.  
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.660 kr.  Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
 6,3
           
c1 Grønt energilån:        
   0-100% af ejendoms-/handelsværdi  3,45  3,49 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.660 kr.
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
 4,3
           
 d  Forbrugslån 7,45  7,66 1% af hovedstol - min. 750 kr. - max. 3.000 kr.  8,1
           
Alle rentesatser er variable.

Udlånsrenten beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb og tilskrives kvartalsvis bagud.

Den pålydende overtræksrente udgør for tiden 12,5% p.a., svarende til en debitorrente på 13%.

Lånene C1 og C2 er udlån på over 100.000 kr., hvor det er et krav fra sparekassens side, at der er
pant i fast ejendom eller en andel i en andelsboligforening. De skal derfor risikoklassificeres i henhold
til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter.
Lånene risikoklassificeres som "Gule", da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af
lånenes løbetid.Årlige omkostninger i procent er beregnet på baggrund af nedenstående standardforudsætninger:
Lånetype Hovedstol Samlet kreditbeløb Løbetid Afdragsform Sikkerhedsstillelse
a) Kassekredit     50.750 kr.    50.000 kr.     5 år Stående lån Ingen.
b) Billån
208.646 kr.    
200.000 kr.   7 år Annuitetslån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev (bil) for  det samlede kreditbeløb + etableringsomkostninger.
c1) Boliglån/
Andelsboliglån
258.898 kr. 250.000 kr.    20 år Annuitetslån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev for det samlede kreditbeløb + etableringsomkostninger.
c2) Sommer-huslån 258.898 kr.    250.000 kr.    20 år  Annuitetslån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev  for det samlede kreditbeløb + etableringsomkostninger.
d) Forbrugslån   40.750 kr.   40.000 kr.      5 år Annuitetslån Ingen.