Foreningskonto FORENINGSKONTO

At værne om og styrke det lokale foreningsliv er en hjertesag for Stadil Sparekasse.

Derfor tilbyder vi gode vækstbetingelser for kassebeholdningen, alt imens frivillige kræfter arbejder for at få foreningslivet til at blomstre.

Alle lokale foreninger, klubber mv. får en indlånsrente på konti hos os.