Foreningskonto FORENINGSKONTO

At værne om og styrke det lokale foreningsliv er en hjertesag for Stadil Sparekasse.

Derfor tilbyder vi gode vækstbetingelser for kassebeholdningen mens frivillige kræfter arbejder for at få foreningslivet til at blomstre.

Derfor vil alle foreninger, klubber mv. få den højeste indlånsrente hos os.