Den 27. maj 2021 blev der afholdt valgt til repræsentantskabet i Stadil Sparekasse.

Følgende blev valgt:

Allan Tang Nielsen, Spjald

Rasmus Lund Andersen, Stadil

Jan Nygaard Pedersen, Ulfborg

Bjarke Kamp From, Stadil

Martin Meyhoff Bendtsen, Stadil

Robert Siig Nielsen, Stadil

Formand for repræsentantskabet i perioden 2021/2022 er Frede Sig, Hover.

Hermed dagorden til mødet d. 27. maj 2021 kl.17.30

Bemærk at mødet er rykket til VEDERSØ KULTURCENTER af praktiske årsager.

Vel mødt!

Aftenens forløb

Sparekassens kunder inviteres hermed til orienterings- og opstillingsmøde vedr. valg til repræsentantskabet, samt ordinært repræsentantskabsmøde

torsdag den 27. maj 2021 kl. 17.30

i VEDERSØ KULTURCENTER.

Grundet COVID19-restriktioner kan der ikke afholdes møde med underholdning og spisning, og der kan ligeledes kun være fremmøde med forevisning af gyldigt Coronapas.

Stemmeberettigede til repræsentantskabsvalget er alle myndige personer, der den 1. december 2020 havde et indestående på mindst 1.000 kr. i sparekassen.
Valgbare er alle stemmeberettigede, der ikke på valgdagen er fyldt 70 år.
Valget til repræsentantskabet foregår den 27. maj 2021, i umiddelbar forlængelse af opstillingsmødet.
Kandidatlister indleveres i sparekassen senest den 13. maj 2021 og skal være underskrevet af mindst 7 stillere.

Tilmelding senest den 17. maj på tlf. 97 331505 eller pr. e-mail til: info@stadil-sparekasse.dk.

Repræsentantskabet

Sparekassen følger Nationalbankens satser for indlån for erhvervs- og foreningskonti.
Som en følge af Nationalbankens ændring fra -0,6% til-0,5% ændrer sparekassen ligeledes satsen pr. 6/4-2021.

Meddelelse om renteændringer på indlån

Markedsrenterne har igennem længere tid være faldende og sparekassen oplever en meget stor interesse for indlån.

Sparekassen tilpasser derfor rentesatserne for private på indlånssiden pr. 1/7-2021. Generelt vil der stadigvæk blive givet en vis rente til private, om end meget lav.

For foreninger vil der fremover blive opkrævet en negativ rente af indlån, svarende til den rente sparekassen betaler til Danmarks Nationalbank, pt. -0,6%. Ændringen gælder fra og med 1/4-2021. Sparekassen finder dette markedskonformt og er med til at sikre, at foreninger anvender deres midler til aktiviteter i deres lokalsamfund og ikke alene sparer midler op.

En oversigt over samlede indlånsrenter findes her på hjemmesiden.

 

Sparekassen åbner fra og med d. 1. marts 2021 igen for fysisk ekspedition i vores almindelig åbningstid – tirsdag og torsdag fra 13.30 til 16.00.

AFLYST grundet COVID-19 situationen og forsamlingsforbud!

Sparekassen afholder opstillingsmøde og valg til repræsentantskabet d. 29. oktober 2020.
Alle kunder med indlån over DKK 1.000 pr. 1. maj 2020 er opstillingsberettigede.
Officiel indkaldelse udsendes senest d. 29. september 2020.

Kære kunder og samarbejdspartnere

Sparekassen vælger at følge sundhedsmyndighedernes anvisninger om, at udvise forsigtighed og rettidig omhu.

Vi henstiller derfor til, at al almindelig henvendelse til sparekassen foretages via mail og telefon – vi har dog igen åbent tirsdag og torsdag eftermiddag for kasseekspedition.

Alle opfordres til at holde afstand.

Danmarks Nationalbank har hævet indskudsbevisrenten fra -0,75% til -0,6%. Stadil Sparekasses erhvervskunder har siden 1/11-2019 betalt negative renter på indlån. Vi vælger selvfølgelig at følge Nationalbanken og hæver renten pr. 23/3-2020 til -0,6%.

Privatkunder betaler ikke negative renter af indestående i Stadil Sparekasse.

Sparekassen vælger at fastholde den indkaldte afholdelse af repræsentantskabsmøde.

Det afholdes som annonceret i dagspressen og ved separat indkaldelse.

Ændringer kan forekomme – dette vil i så fald blive kommunikeret direkte til repræsentantskabet.