Redegørelse fra Finanstilsynet – Hvidvaskinspektion

Sparekassen har modtaget en redegørelse fra Finanstilsynet, som har været på hvidvaskinspektion i juli måned 2020. Redegørelsen kan findes her: Endelig redegørelse Stadil Sparekasse