Sparekassen har – i lighed med øvrige danske pengeinstitutter – modtaget påbud i relation til fortsat anvendelse af NEMID-nøglekortet.
Redegørelsen kan læses her:
Redegørelse – NEMID-anvendelse