Stadil Sparekasse er under tilsyn af Finanstilsynet i henhold til lov om finansiel virksomhed mv.