Rentesatser gældende fra 1. januar 2023
Pålydende rente i % Debitorrente i %  Etableringsomkostninger ÅOP før skat
a Løn-Kassekredit
100% udnyttelse 8,70 8,98 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr. 10,66
50% udnyttelse 8,70 8,98 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr. 12,39
25% udnyttelse 8,70 8,98 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr. 16,05
b Billån
Udb. over 30% 4,70 5,78 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.850 kr.
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
Panthaverdeklaration: 950 kr. (vejl)
5,66
Udb. 20-30% 6,45 6,60 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.850 kr.
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
Panthaverdeklaration: 950 kr. (vejl)
7,52
Udb. 0-20% 8,20 8,45 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.850 kr.
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
Panthaverdeklaration: 950 kr. (vejl)
 9,41
Grønt billån (Hybrid, El-bil)
Diesel over 26 km/l
Benzin over 24 km/l
1,95  1,96 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,5% + fast afgift 1.850 kr.
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.

Panthaverdeklaration: 950 kr. (vejl)

 3,20
 c1 Boliglån/andelsboliglån:
0-80% af ejendoms-/handelsværdi 4,70 4,78 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,45% + fast afgift 1.825 kr.
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
 5,12
80-100% af ejendoms-/handelsværdi 6,45  6,60 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,45% + fast afgift 1.825 kr.
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
 6,98
 c2  Sommerhuslån:
0-60% af ejendoms-/handelsværdi 4,70  4,78 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,45% + fast afgift 1.825 kr.
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
 5,12
60-100% af ejendoms-/handelsværdi  6,45  6,60 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,45% + fast afgift 1.825 kr. 

Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.

 6,98
c1 Grønt energilån:
 0-100% af ejendoms-/handelsværdi  3,45  3,49 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,45% + fast afgift 1.825 kr.
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
 4,30
 Energilån+ 0-100% af ejendoms-/handelsværdi, energimærke B eller højere  1,95  1,96 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.
Tinglysning af pant: 1,45% + fast afgift 1.825 kr.
Udfærdigelse samt tinglysning af pant: 750 kr.
 2,30
0 d  Forbrugslån 8,20  8,45 1% af hovedstol – min. 1.000 kr. – max. 5.000 kr.  9,55

Alle rentesatser er variable.

Udlånsrenten beregnes dagligt af det til enhver tid skyldige beløb og tilskrives kvartalsvis bagud.

Den pålydende overtræksrente udgør for tiden 13,60% p.a., svarende til en debitorrente på 13,6%.

Lånene C1 og C2 er udlån på over 100.000 kr., hvor det er et krav fra sparekassens side, at der er
pant i fast ejendom eller en andel i en andelsboligforening. De skal derfor risikoklassificeres i henhold
til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter.
Lånene risikoklassificeres som “Gule”, da de er variabelt forrentet eller afdragsfrie i hele eller dele af
lånenes løbetid.

Årlige omkostninger i procent er beregnet på baggrund af nedenstående standardforudsætninger:

Lånetype Hovedstol Samlet kreditbeløb Løbetid Afdragsform Sikkerhedsstillelse
a) Kassekredit   51.000 kr.    50.000 kr.     5 år Stående lån Ingen.
b) Billån 208.646 kr. 200.000 kr.   7 år Annuitetslån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev (bil) for  det samlede kreditbeløb + etableringsomkostninger.
c1) Boliglån/
Andelsboliglån
258.898 kr. 250.000 kr.    20 år Annuitetslån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev for det samlede kreditbeløb + etableringsomkostninger.
c2) Sommer-huslån 258.898 kr. 250.000 kr.    20 år  Annuitetslån Der forudsættes udstedt et nyt ejerpantebrev  for det samlede kreditbeløb + etableringsomkostninger.
d) Forbrugslån   41.000 kr.   40.000 kr.      5 år Annuitetslån Ingen.