Rentesatser gældende fra 1/3-2024
Nominel rente i %  Bemærkninger
Indlån med Dankort o.lign  0,00
Indlån uden opsigelse  0,00
Budgetkonto  0,00
Indlån med 3  mdr. opsigelse  1,75 Opsigelse gælder fra modtaget meddelelse om opsigelse. Der kan hæves før tid mod dekort på 2,0%.
Indlån med 12 mdr. opsigelse  2,75 Opsigelse gælder fra modtaget meddelelse om opsigelse. Der kan hæves før tid mod dekort 3,0%.
Ungkonto – for børn og unge under 21 år  2,00
Foreningskonto  0,00 Gælder alle foreninger.
Etableringskonto/Iværksætterkonto  2,50 3 mdr. opsigelse – dekort 3,0%
Børneopsparing  2,50 Der kan indskydes indtil  6.000 kr. årligt på kontoen
– ialt 72.000 kr. Bindingsperiode mindst 7 år. Kan hæves fra 14. til og med 21 år.
Børnebørnsopsparing  2,50 Der kan indskydes indtil 10.000 kr. årligt på kontoen. Bindingsperiode mindst 7 år. Kan hæves fra 14. til og med 21 år. Renter kan dog hæves fra og med 16. år.
Erhvervskonti 0,00 Alle konti tilhørende erhvervsdrivende CVR-numre. Erhverv kan også have opsparingskonti, tilsvarende private.
Pensionskonti  2,50

Renten er variabel og tilskrives ultimo året. For erhvervskonto med negativ indlånsrente tilskrives der rente ultimo kvartal.

Indlån alene kræver Nemkonto og helkundeforhold i vores definerede lokalområde.

Garantifonden for Indskydere og Investorer dækker indskud op til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) pr. indskyder. Pensionskonti er dækket ubegrænset.
Indskud på særlige indlån såsom etableringskonto, børneopsparingskonto m.m. er også dækket ubegrænset, såfremt beløbet er indbetalt
på kontoen senest 31. maj 2015. Efter 1. juni 2015 er indskud på disse konto dækket som almindeligt indskud. Yderlige oplysninger om
Garantiformuens dækningsregler på www.fs.dk eller her på hjemmesiden.