Personale i sparekassen

Adm. direktør:
Janus Vestergaard
HD(R), cand.merc.aud

Rådgiver:
Agnes Toth
Bankuddannelse

Rådgiver – er også i Fjaltring, torsdag eftermiddag i lige uge:
Maria Guss Thomsen

Kundemedabejder:
Pia Grøn Hansen

Kundemedarbejder:
Johannes Krog

Kundemedarbejder:
Storm Hauch Vestergaard

Bestyrelsen

Formand:
Martin Meyhoff Bendtsen
Næstformand:
Anette Susgaard

Øvrige medlemmer af bestyrelsen:
Jens Stræde Opstrup
Susanne Vestergaard Svendsen
Mads Aarup
Bjarke Kamp From

Repræsentantskabet

Frede Sig, Hover – formand for repræsentantskabet
Niels K. Lodbjerg, Stadil
Anton Kolby, Stadil
Jens Opstrup, Stadil
Knud Nørager Olsen, Stadil
Kresten Høgsberg, Vedersø
Erik Poulsen, Stadil
Allan Bøndergaard, Tim
Ole Susgaard, Hvingel
Anette Susgaard, Hee
Mads Aarup, Stadil
Lone Vanghøj Jensen, Struer
Mette Strøm Kristensen, Hover
Jørgen Thesbjerg, Stadil
Jens Møller Kristensen, Hover
Henrik Paakjær, Husby
Susanne Vestergaard Svendsen, Tim
Leon Løager Ditlevsen, Hover
Robert Siig Nielsen, Stadil
Allan Tang Nielsen, Spjald
Rasmus Lund Andersen, Stadil
Jan Nygaard Pedersen, Ulfborg
Martin Meyhoff Bendtsen, Stadil
Bjarke Kamp From, Stadil

Æresmedlemmer
Jørgen Olesen
Niels Nørgaard