Her er de aktuelle gebyrer

Pr. 20. apr 2020
Indbetalingskort og bankoverførsler i netbank Gratis
Netbank – kontokig Gratis
Netbank – fast årligt gebyr kr. 150
Ekspedition af indbetalingskort kr.   25
Ekspedition af bankoverførsler kr.   25
Ekspedition af EU overførsler kr. 150
Ekspedition af øvrige udenlandske overførsler kr. 250
EU overførsler i netbank kr.     0
Øvrige udenlandske overførsler i netbank kr.   50
Fremsendelse af kontoudskrift kr.   25
PBS – gebyrer – opret/ændring/sletning/afvisning af aftale pr. stk.

OS-aftale – opret/ændring/sletning/afvisning af aftale pr. stk.

Lev.service aftale – opret/ændring/sletning/afvisning af aftale pr. stk.

kr.   25

kr. 362

kr. 362

Afhentning af kontoudskrift i sparekassen Gratis
Rykkergebyr kr. 100
Kortgebyr, Visa/Dankort kr. 150
Erstatningskort – alle kort kr. 150
Genbestilling af PIN-brev kr.   50
Spærring af kort kr.   50
Hævning i pengeautomater kr. 5
Hævning i udenlandske kontantautomater 1% af beløbet, min. 30 kr.
Oprettelse af garantier kr. 750
Garantiprovision 1,5% p.a.
Oprettelsesgebyr udlån 1% min kr. 750 – max. kr. 3.000
Udfærdigelse og ændring samt tinglysning af ejerpantebreve m.m. kr. 750
Tinglysning af rykningspåtegninger ejerpantebreve m.m. kr. 750
Panthaverdeklaration – billån afh. af forsikringsselskab kr. 950
Aftale om ydelsesoverspring på udlån kr. 250
Kassekredit – forlængelse kr. 250
Bevilliget overtræk kr. 0 – 5.000 kr. 125
Bevilliget overtræk kr. 5.000 – kr. 250
Budgetservice – årlig gebyr kr. 750, se Produktark_budgetservice
Ekspeditioner der ikke er omfattet af ovenstående gebyrer
 kr. 750 pr. time
Optælling og indbetaling af mønter – erhvervskunder 2% af optalt beløb
Ekspedition af boligsager (håndtering af dokumenter, møder m.v.) kr. 3.750 pr. bolighandel
Ekspedition af valuta køb/salg kr. 25 pr. handel
Omregningskurser for valutaer beregnes på følgende måde:
Dagligt offentliggjorte europæiske valutaer: Stadil Sparekasses markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 1,5 procent.  
Andre dagligt offentliggjorte valutaer: Stadil Sparekasses markedskurs på ekspeditionsdagen i Sparekassen, tillagt 2,0 procent.
Ikke dagligt offentliggjorte valutaer: Omregnes til USD, der herefter omregnes til danske kroner som ovenfor. Undtagelser kan forekomme.

I pengeautomater og betalingsterminaler i EU, hvor kortholder har mulighed for at få afregnet beløb i egen valuta, bliver ECBs valutakurs
(som kan findes på www.ecb.europa.eu) og en ECB-referenceprocent mod ECB-kursen oplyst. Den præcise ECB-referenceprocent afhænger a forholdet
mellem kurserne på www.net.eu/valutakurser og ECBs kurser, og den kan bruges til at sammenligne kurstillæg på forskellige korttyper.  

Samarbejder og provision
Stadil Sparekasse samarbejder med Totalkredit, DLR Kredit, Nærpension og Thisted Forsikring. Sparekassen modtager løbende provisioner herfra.