Den seneste tids bevægelser på rentemarkedet, sammenholdt med Nationalbankens seneste renteforhøjelse den 16. juni 2023 på 0,25 % betyder, at renterne i samfundet fortsat er stigende. Vi hæver derfor sparekassen indlånsrenter i intervallet 0,5 – 1,5% pr. 1. august 2023. Rentesatser på enkeltprodukter vil fremgå af hjemmesiden.
Sparekassens produkt – indlån med 12 mdrs. opsigelse vil dermed have en rente på 2,0% pa.

Formand for sparekassen bestyrelse, Martin Meyhoff Bendtsen, udtaler: “Det er gladeligt, at vi nu er kommet på den anden side af de seneste års lavrentemiljø, og at vi som sparekassen igen kan begynde at honorere vores indskyderes indlån, med en attraktiv rentesats.”

Udlånsrenter hæves pr. 1. september 2023 med 0,75 % på udvalgte udlånsprodukter samt de generelle renter (overtræk m.v.). Sparekassens grønne produkter (bolig og bil) vil blive friholdt.

Privatkunder modtager individuel varsling af renteændringen på deres udlån.

Øvrige rentesatser vil fremgå af prisoversigten hér på hjemmesiden.