Sparekassens ledelse har godkendt halvårsrapporten for 2021.

Resultatet er tilfredsstillende og sparekassen er i en god udvikling.

Rapporten kan læses i sin fulde længde her:

Sparekassen har modtaget en redegørelse fra Finanstilsynet, der har været på hvidvaskinspektion i juli 2020.

Redegørelsen kan læses i sin helhed her:

 

Stadil Sparekasse indfører betalingskort i genbrugsplast

Et lille skridt i den rigtige retning til fordel for miljøet. Sådan kan det nok bedst beskrives.
Stadil Sparekasse begynder nu at udstede betalingskort i genbrugsplast. For at få erfaringer med det nye materiale indfører vi det fra en start i forbindelse med udstedelse af nye Mastercard Standard Debit-kort. Det er dog vores forventning, at alle vores korttyper skal produceres i mere bæredygtige materialer i fremtiden.
Vores kunder tager i stigende grad digitale betalingsløsninger som Mobilepay, Apple Pay og Google Pay til sig, men vi ser fortsat et behov for fysiske betalingskort i de kommende år. Derfor er det også relevant at forbedre den måde, vi fremstiller og skiller os af med betalingskort.

Et traditionelt betalingskort er fremstillet af plasttypen PVC, som på trods af sin velegnethed til bl.a. betalingskort desværre udgør en relativ stor miljøbelastning ved bortskaffelse. Vores nye kort består af minimum 85 % genbrugs-PVC. Dermed kan vi med vores nye kort bidrage til at mindske behovet for brug af bl.a. olie til produktion af ny PVC og reducere deponering af udtjent PVC. Vores nye kort i genbrugs-PVC har derfor en positiv effekt på både udledning af CO2 og mængden af plastikaffald. Selvom effekten af dette initiativ er lille, er det en mere miljøvenlig løsning og et skridt i den rigtige retning.

Kunder i Stadil-Sparekasse vil modtage det nye Mastercard Debit Standard, efterhånden som deres nuværende Mastercard Standard Debit udløber og automatisk udskiftes. På den måde udnytter vi bedst ressourcerne i de kort, vi allerede har udstedt.

Det nye kort i genbrugs-PVC kan genkendes ved – ikonet på kortets bagside.

Den 27. maj 2021 blev der afholdt valgt til repræsentantskabet i Stadil Sparekasse.

Følgende blev valgt:

Allan Tang Nielsen, Spjald

Rasmus Lund Andersen, Stadil

Jan Nygaard Pedersen, Ulfborg

Bjarke Kamp From, Stadil

Martin Meyhoff Bendtsen, Stadil

Robert Siig Nielsen, Stadil

Formand for repræsentantskabet i perioden 2021/2022 er Frede Sig, Hover.

Hermed dagorden til mødet d. 27. maj 2021 kl.17.30

Bemærk at mødet er rykket til VEDERSØ KULTURCENTER af praktiske årsager.

Vel mødt!

Aftenens forløb

Sparekassens kunder inviteres hermed til orienterings- og opstillingsmøde vedr. valg til repræsentantskabet, samt ordinært repræsentantskabsmøde

torsdag den 27. maj 2021 kl. 17.30

i VEDERSØ KULTURCENTER.

Grundet COVID19-restriktioner kan der ikke afholdes møde med underholdning og spisning, og der kan ligeledes kun være fremmøde med forevisning af gyldigt Coronapas.

Stemmeberettigede til repræsentantskabsvalget er alle myndige personer, der den 1. december 2020 havde et indestående på mindst 1.000 kr. i sparekassen.
Valgbare er alle stemmeberettigede, der ikke på valgdagen er fyldt 70 år.
Valget til repræsentantskabet foregår den 27. maj 2021, i umiddelbar forlængelse af opstillingsmødet.
Kandidatlister indleveres i sparekassen senest den 13. maj 2021 og skal være underskrevet af mindst 7 stillere.

Tilmelding senest den 17. maj på tlf. 97 331505 eller pr. e-mail til: info@stadil-sparekasse.dk.

Repræsentantskabet

Sparekassen følger Nationalbankens satser for indlån for erhvervs- og foreningskonti.
Som en følge af Nationalbankens ændring fra -0,6% til-0,5% ændrer sparekassen ligeledes satsen pr. 6/4-2021.

Meddelelse om renteændringer på indlån

Markedsrenterne har igennem længere tid være faldende og sparekassen oplever en meget stor interesse for indlån.

Sparekassen tilpasser derfor rentesatserne for private på indlånssiden pr. 1/7-2021. Generelt vil der stadigvæk blive givet en vis rente til private, om end meget lav.

For foreninger vil der fremover blive opkrævet en negativ rente af indlån, svarende til den rente sparekassen betaler til Danmarks Nationalbank, pt. -0,6%. Ændringen gælder fra og med 1/4-2021. Sparekassen finder dette markedskonformt og er med til at sikre, at foreninger anvender deres midler til aktiviteter i deres lokalsamfund og ikke alene sparer midler op.

En oversigt over samlede indlånsrenter findes her på hjemmesiden.

 

Sparekassen åbner fra og med d. 1. marts 2021 igen for fysisk ekspedition i vores almindelig åbningstid – tirsdag og torsdag fra 13.30 til 16.00.